CRAZY ABOUT

BOTANICAL

nasze marki

aktualności

kontakt

Prime International Mixology Collective S.A.
ul. Elekcyjna 19/3
01-128 Warszawa
Polska

+48 575 102 059
michal@pimcollective.com

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000832230. NIP: 5252818091, REGON: 385760847, kapitał zakładowy: 100 000 zł.